Przygotowujemy słuchaczy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olympus” oraz „Olimpusek”.
Nasi słuchacze osiągają wysokie miejsca podczas Olimpiad.